Удружење

Живот у радости

Радост је

срећа која долази изнутра

Вера у радост готово је иста као и сама радост

Циљеви

Наши циљеви су разноврсни а једни од њих обухватају: афирмацију и неговање стваралаштва ликовне уметности, културе, науке, образовања. Бригу о старима, сиромашнима, деци и адолесцентима. Очување менталног здравља код деце, омладине и одраслих. Унапређење руралног туризма, очување традиционалних заната и животне средине. Укључивање младих у друштвени живот...

Наша визија

Наша визија је да проширимо свест грађана о правим вредностима. Да инспиришемо, унапређујемо околину својим делима. Верујемо да је живот у радости ствар нашег избора а можемо га досећи служењем другима и понудом квалитетних садржаја у циљу оснаживања људског потенцијала и стваралаштва на најбољи могући начин.

Наша мисија

Наша мисија се састоји од промовисања културних, уметничких и духовних вредности. Подстицања деце, младих и одраслих на другачији приступ стваралаштву и образовању. Едукације које подстичу креативност, самосталност и иновативност.

Спавао сам и сањао да је живот радост.
Пробудио сам се и видео да је живот служење.
Дао сам се на служење и спознао да је служење радост.

Дејн Вајер

О НАМА

Удружење "Живот у радости" основано је на неодређено време као невладино, непрофитно и нестраначко удружење.

Организујемо семинаре, курсеве и обуке у циљу побољшања квалитета живота и развијања нових, практичних и животних вештина.

Организујемо манифестације од значаја за Град, Покрајину, Републику и регион.

Подижемо свест грађана у циљу побољшања квалитета њиховог живота.

Организујемо едукативне радионице у циљу оспособљавања младих за запошљавање.

Подстичемо рурални развој и промовишемо ревитализацију традиционалних заната.

Подстичемо значај еманципације жена у друштву са индиректним утицајем на њихово самозапошљавање.

Развијамо културну, друштвену и академску свест деце и омладине организовањем и /или учествовањем на различитим манифестацијама.

Организујемо и спроводимо јавне радове.

Подстичемо грађане на упознавање развоја културне баштине, наслеђа, природних, језичких и осталих специфичности наше земље као и туриста, уз помоћ стручно оспособљених лица.